Frans H Kockum

 

Frans Henric Kockum , föddes den 27 september i Malmö Sankt Petri församling. Han dog 12 februari 1875 i Malmö Sankt Petri församling

 

Fran H Kockum var industriman

Blå Kusten anknytning:
Solstad koppargruva, Virums kopparverk, Mörtfors kopparverk

 

1866-1873   VD o styrelseordförande för F H Kockums tobaksfabriks AB

1831-1850   Ledamot av Malmö stads äldste

1839-1866   Ledamot av hamndirektionen

1853-1872   Styrelseordförande Skånska Sockerfabriks AB

1866-1873   Styrelseordförande Kockums Mekaniska Verkstads AB

 

Kockum hade en svår start då fadern hastigt avled 1825 och han som ung fick ta över faderns verksamhet som bland annat bestod av en tobaksfabrik. Faderns affärer var inte i bästa skick men efter en konkurs lyckades han arrendera och köpa tillbaka tobaksfabriken vilket blev starten på en industri karriär.

Kockum var främst verksam i Skåne och södra Sverige även om han även hade intressen i Gällivare Ungern, Frankrike mm så var huvudelen av tillgångarna i Södra Sverige. Kockum var med att grunda både Kockums Varv (Saab Kockum AB) och Skånska Cementfabriken (Skanska)

1866 fick han ställa in betalningarna men det visade sig att tillgångarna var betydligt större än skulderna och konkursen kunde undvikas. Nedan är några exempel på hans engagemang.

När södra stambanan började anläggas 1855 mellan Malmö och Lund. började Kockum tillverkning av järnvägsmateriel. Första leveransen var 1859 då en godsvagn levererades vilket föll väl ut och 1860 beställde järnverksstyrelsen 60 öppna godsvagnar. På fyra år framställdes ca 400 järnvägsvagnar, där en del exporterades till utlandet.

Godsvagn som levererades till Köping Hults järnväg 1859

 

1860 köptes Virum säteri i Småland för att på ägorna uppföra en kopparhytta tillsammans med J G Bergvik. Investeringen var inte lönsam och 1863 såldes den med förtjänst till Milne o J Johnson & Son i London, som med större resurser utvidgade verksamheten. Nämnas kan att Kocum 1849 anlade ett kopparverk i Kallinge i Ronneby socken

Ägare och delägare i F H Kockums tobaksfabrik, Kockums gjuteri & mekaniska verkstad, Malmö ångbåts AB, Örmo bruk, Södra Sandsjö, Gällivare malmfält, Kallinge bruk i Ronneby, Landskrona sockerfabrik, Manufakturab i Malmö, Malmö mekaniska bomullsväfveri, Mattssonska bryggeriet, Kockums manufakturverk i Ronneby, Virums kopparverk i Misterhult, Skånska Cementab, Kockums tobaksfabrik, bryggeri o såpfabrik i Åbo, Kockums mekaniska verkstad i Fuzes-Abony, Ungern, Malmö franska ångkvarns AB, Tändsticksfabriken Phoenix i Malmö, Benmjöls AB i Malmö, och Malmö porslinsfabrik.

 

 

Referenser:
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=11702
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kockums
http://www.varvshistoria.se/