Gryt

Fartyget

Byggdes 1873 som Gripsholm av  Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm.

Längd: 29,69 m
Bredd: 4,76 m
Djup:  —

Fartygets namn och redare

1879-1880 Gryt – Uthyrd till Alfred Österling i Norrköping
1880-1888 Nya Örsundsbro – Sigtuna – Örsundsbro Nya Ångfartygs AB

Anlöpte

Övrigt

Referenser:
www.skargardsbatar.se
bygdeband.se