Gamleby (III)

Fartyget
(Fartyget hette Gamleby, III indikerar att det var 3:de fartyget med det namnet)

Byggdes 1875 vid Oskarshamns Mekaniska Verkstad

Längd: 28,87 m
Bredd: 4,6 m
Djup:  —

Fartygets namn och redare:
1875-1882 Gamleby – Gamleby Ångfartygsbolag
1882-1885 Alpha – Otto J Berg

Anlöpte:
Gick i trafik mellan Gamleby och Norrköping samt Gamleby och Stockholm.

Övrigt:
Såldes till Danmark 1882 och vidare till Ryssland 1895


Referenser:
Svensk Kustsjöfart 1840-1940,
Sjöhistorisk årsbok 1996-1997
Västerviks kustångare – Gamleby och Tjust med flera, Arne Sundström, Länspumpen 1998 nr 3